Doradztwo zawodowe w powiecie międzyrzeckim

Niedziela 22 stycznia 2017

W opublikowanym „Barometrze zawodów” odnoszącym się do lubuskiego rynku pracy (analiza 2016 r. zgodnie z zaleceniem MRPiPS jest prognozą zapotrzebowania pracowników w 2017 r.) równowagę w naszym powiecie utrzymuje ok. 100 zawodów, nadwyżka obejmuje ok. 25 zawodów i jest m.in. w betoniarzach, zbrojarzach, fryzjerach, nauczycielach, hodowcach, sprzedawcach i kasjerach. Deficyt obejmuje ok. 30 zawodów, m.in. kosmetyczka, nauczyciele języków obcych, nauczyciele przedszkoli, opiekunki do dzieci, samodzielni księgowi, sprzątaczki, spedytorzy i logistycy. W PUP w Międzyrzeczu jest zarejestrowanych obecnie 3140 bezrobotnych w tym 1721 kobiet. Wielu z nich szuka pracy, jest także grupa chcąca, poprzez rejestracje, otrzymać stosowne świadczenia.

PUP prowadzi doradztwo zawodowe. - Centrum Aktywizacji Zawodowej – mówi Małgorzata Gołębiewska, kierownik CAZ – cieszy się znacznym zainteresowaniem. Pracuje w nim 18 osób, w tym 5 doradców zawodowych (Anna Król, Beata Lutostańska-Wróbel, Anna Grabińska, Ewa Ziemska, Anna Walczak). W roku ubiegłym skorzystało z naszych usług 1968 osób. Prowadzimy indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe. Te ostatnie jest realizowane w formie warsztatów obejmujących porady grupowe i spotkania informacyjne. W roku ubiegłym z warsztatów skorzystało 200 bezrobotnych w tym 125 osób z porad grupowych, a 75 uczestniczyło w spotkaniach informacyjnych, tych było 29. Z tej formy korzystają głównie osoby do 30 roku życia. Zakres tematyczny spotkań dotyczy predyspozycji zawodowych, umiejętności wypełniania dokumentów aplikacyjnych, komunikacji interpersonalnej w rozmowie z pracodawcą, arteterapii, usług świadczonych przez nasz urząd na rzecz osób bezrobotnych w realizacji projektów unijnych oraz trening budowania pozytywnej samooceny.

Poradnictwo zawodowe jest dostępne dla wszystkich zarejestrowanych osób bezrobotnych, a te posiadają ustalone profile pomocy. Profil I - najbardziej aktywne i potrafiące same sobie poradzić z zatrudnieniem, II – osoby potrafiące z każdej formy aktywizacji skorzystać, a w ewidencji znalazły się z różnych powodów, III – to osoby oddalone od rynku pracy, często w wyniku problemów zdrowotnych bądź sprawowania opieki nad kimś, często klienci OPS.

- Z usług doradców zawodowych korzystają wszystkie osoby bez względu na wykształcenie, wiek i płeć. Najczęstsze problemy dotyczą braku wykształcenia i doświadczenia zawodowego, stanu zdrowia i wieku ponad 50 plus, uzależnień chorobowych. Wiele osób nie posiada wiedzy na temat uruchomienia własnej działalności gospodarczej czy skutecznych metod poszukiwania pracy na lokalnym rynku. U ludzi starszych, szczególnie z terenów wiejskich lub o niskich dochodach jest brak umiejętności obsługi komputera czy poczty elektronicznej. Wielu zgłaszających się do nas ma brak poczucia swoich mocnych stron czy predyspozycji zawodowych. Często brak opieki nad dzieckiem, brak miejsc w żłobkach i przedszkolach czy utrudniony dojazd jest wielkim problemem. Trudno nie wspomnieć o niskim wynagrodzeniu oferowanym na rynku pracy – mówi M. Gołębiewska.

Doradcy zawodowi PUP w Międzyrzeczu współpracują ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach cyklicznych spotkań informacyjnych, Aresztem Śledczym, DPS i OHP.

Zdecydowana większość bezrobotnych wykazuje chęć współpracy z doradcami. Stały kontakt umożliwia śledzenie aktualnej informacji na lokalnym rynku pracy. Udział w szkoleniach indywidualnych jest szansą na weryfikację wielu wcześniej podejmowanych samodzielnie decyzji. Wielu wymaga od doradców wiedzy w zakresie przepisów związanych z rentą czy emeryturą, świadczeniami opiekuńczymi czy zasiłkami celowymi. I takie informacje otrzymują. Bywa, że doradca zawodowy, mimo woli, staje się swoistym spowiednikiem duszy wysłuchując osobistych problemów. Czasami kierują klientów na odpowiednie badania czy testy. Doradcy mają możliwości skierowania na szkolenia kwalifikacyjne czy staż. Monitorują zatrudnienie swoich klientów, co wynika z przepisów.

Z kolei doradcy zawodowi oczekują od klientów chęci zmiany własnej sytuacji, motywacji do działania poprzez własną aktywność. Istotnym jest nastawienie się na samodzielne poszukiwanie zatrudnienia z wykorzystaniem najbardziej efektywnych technik. Trudno jest realizować zalecenia doradców wobec zgoła przyziemnych spraw jakim jest utrzymanie higieny osobistej czy trzeźwości. A i z takimi przypadkami doradcy mają do czynienia.

LM

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij