I Ty możesz uratować kościół

Niedziela 14 września 2014

Osoby prywatne, firmy oraz instytucje pragnące pomóc w ratowaniu przez zawaleniem kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim, mogą dokonywać wpłat na specjalnie w tym celu otwarty rachunek bankowy. Liczy się każde wsparcie.

 

Obowiązująca obecnie Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. nie przewiduje wprawdzie podziału na klasy zabytków (zrezygnowano z niego już w 1973 r.), ale w potocznym rozumieniu kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim pozostaje z pewnością zabytkiem klasy zerowej. W moim przekonaniu to najcenniejszy zabytek architektury sakralnej na terenie całego powiatu słubickiego. W naszym regionie nie jest kościołem najstarszym, bo mamy również tzw. szlak kościołów romańskich, ale i tak pierwsza zachowana wzmianka na temat ośniańskiego kościoła pochodzi już z 1298 r., a jego imponująca kubatura oraz zachowane wartości historyczne, naukowe i architektoniczne świadczą o tym, że mamy do czynienia z obiektem szczególnej wagi. Do rejestru zabytków trafił pod numerem KOK-I-173/61 z 27 marca 1961 r. oraz 31 z 25 października 1976 r.

Groźba zawalenia uruchomiła wiele działań, m.in. szukanie środków zewnętrznych, które udało się uzyskać m.in. w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w budżecie gminnym. Ks. proboszcza Piotra Grabowskiego w jego staraniach wspierają m.in. lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Barbara Bielinis-Kopeć, Diecezjalny Konserwator Zabytków ks. kan. Andrzej Ignatowicz, burmistrz Ośna Lubuskiego Stanisław Kozłowski oraz przede wszystkim miejscowi parafianie, którzy w ostatnią niedzielę zorganizowali już II festyn ze zbiórką na ratowanie swojego kościoła. Wysokie koszty obecnych prac remontowo-zabezpieczających to głównie efekt wzniesienia kościoła na piaszczystym podłożu, ale i pewnych zaniechań okresu PRL. Mimo wszystko skutki już nie takich sytuacji udawało się przezwyciężyć: uderzenie pioruna (1538), pożar miasta (1596) czy runięcie sklepienia nawy głównej (1823). Dla pragnących wesprzeć prace remontowe stworzony został specjalny rachunek bankowy, dlatego gorąco zwracam się do wszystkich mieszkańców powiatu słubickiego i okolic o finansowe wsparcie działań ks. proboszcza Grabowskiego w zakresie prac zabezpieczających i remontowych w stosunku do naszego lokalnego zabytku. Liczy się każda złotówka:

Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim. Nr konta: 27 8369 0008 0000 0925 2000 0030, z dopiskiem: „Fundusze na remont kościoła”.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Apostoła,

ul. Różana 6, 69-220 Ośno Lubuskie.

 

Roland Semik

Społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij