Jak to z tymi śmieciami będzie…

Sobota 13 lipca 2013

Jak to z tymi śmieciami będzie…

 

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zwana także „śmieciową”, spędza sen z oczu nie tylko urzędnikom, ale także nam, zwykłym mieszkańcom. Wielu z nich nie wie do końca, co się teraz stanie z ich odpadami.

 

Dlatego aby ułatwić naszym Czytelnikom poruszanie się wśród tych śmieciowych przepisów, wszystkim gminom w naszym regionie zadaliśmy kilka pytań. Oto one:

- Czy nowe zasady gospodarki odpadami funkcjonują już na terenie gminy?

- Czy w gminie została wybrana firma, która będzie odbierała odpady na nowych zasadach?

- Czy gmina podpisała umowę z firmą, która będzie odbierać odpady w gminie na nowych zasadach?

- Czy mieszkańcy gminy już dostali, a jeżeli nie to kiedy dostaną pojemniki na odpady segregowane?

- Ile płacą mieszkańcy gminy za odbiór odpadów segregowanych i odpadów zmieszanych? (z podziałem na domki jednorodzinne i budynki wielorodzinne)

- Na jakich zasadach i w jakiej cenie będą odbierane odpady od firm?

 

Słońsk: obniżą stawki?

 

Jako jedna z pierwszych odpowiedziała gmina Słońsk. - W gminie została wyłoniona firma odbierająca odpady oraz zawarto stosowną umowę – informuje Beata Sroka, zastępca wójta. - Część mieszkańców już została zaopatrzona w pojemniki i worki do segregacji odpadów. W tej chwili jeszcze trwa wyposażanie w nie nieruchomości. Do 4 lipca proces ten miał zostać zakończony. Na chwilę obecną stawki za odbiór odpadów wynoszą 10 zł od osoby przy segregacji oraz 16 zł od osoby przy braku segregacji, bez względu na rodzaj zabudowy. - Stawki planujemy obniżyć z uwagi na obecną znajomość kosztów systemu. Firmy oraz inne nieruchomości niezamieszkałe zostały włączone do gminnego systemu. Stawka za pojemnik jest uzależniona od jego pojemności, deklarowanej częstotliwości wywozu oraz deklaracji o segregacji – dodaje B. Sroka.

 

Torzym: worki do 5 lipca

 

Z kolei zastępca burmistrza Torzymia Bogdan Szczepaniak na pierwsze trzy pytania odpowiada twierdząco. Dodaje także, że wyposażenie nieruchomości w pojemniki jest obowiązkiem właścicieli. Na odpady segregowane mieli oni otrzymać worki do 5 lipca.

W Torzymiu płaci się 7,50zł od osoby za odpady segregowane i 11,50 zł za niesegregowane

Jeśli chodzi o odbiór od mieszkańców i przedsiębiorców, gmina uiści opłatę za tonę w cenie 330 zł na rzecz firmy.

 

Krzeszyce: pojemniki już przy domach

 

Nadawca:

"Adam Piotrowski" <adam.piotrowski2@gmail.com>

Początek formularza

do książki adresowej

Dół formularza

Adresat:

"Wojciech Obremski" <obreb@interia.pl>;

Temat:

Fwd: odp na zapytanie

Data:

2013-07-04 11:55

Rozmiar:

14 kB

Załączniki:

Jeśli chodzi o pierwsze trzy pytania, to w Krzeszycach sprawa wygląda tak, jak w Torzymiu. Warto dodać, że mieszkańcy gminy zostali już w większości wyposażeni w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki do segregacji. Stawka opłat jest naliczana od ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości, bez podziału na domy jednorodzinne i wielorodzinne. Opłata dla segregujących odpady to 7,00 zł od każdej zamieszkałej osoby, natomiast w przypadku braku segregacji - 15,00 zł. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych stawka opłaty naliczana jest od wielkości pojemnika, ilości odbiorów w danym miesiącu oraz wyboru sposobu zbierani odpadów (stawki niższe w przypadku segregacji odpadów). Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, ustala się stawki za opróżnienie pojemnika, dostępne na stronie gminy.

Lubniewice: jest zamieszanie

Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od Lubniewic. Jednak na stronie internetowej gminy można przeczytać takie oto oświadczenie: „(…) Mimo przygotowania gminy Lubniewice do wdrożenia zmienionych zasad, mieszkańcy natrafiają na różnego rodzaju problemy. – Zdajemy sobie sprawę, że w niektórych rejonach może dojść do zamieszania z obsługą systemu śmieciowego, dlatego proszę o wyrozumiałość. Wszelkie problemy, uwagi jakie pojawiają się w związku w wejściem w życie nowej ustawy, proszę zgłaszać do urzędu. Będziemy reagować i wyciągać konsekwencje od firmy wywożącej odpady - mówi burmistrz Lubniewic Tomasz Jaskuła. Do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach trafiło już ok. 85 proc. deklaracji. Przypominamy, że obowiązkiem mieszkańców jest dostarczenie wypełnionych dokumentów. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy nałożyć kary. Harmonogram odbioru odpadów podamy niezwłocznie po jego otrzymaniu od firmy”.

 

Sulęcin: umowa podpisana

 

- Na terenie gminy Sulęcin nowe zasady gospodarki odpadami wprowadzane są sukcesywnie. Gmina podpisała już umowę z firmą, która wygrała przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych– informuje Zbigniew Gruca, zastępca burmistrza Sulęcina. Podkreśla, że mieszkańcy gminy sukcesywnie są wyposażani w worki do segregacji odpadów, które w przyszłości będzie można wymienić na pojemniki. Na dzień dzisiejszy obowiązują stawki opłat przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Sulęcinie nr XXV/169/12 z 28.12.2012 r. tj. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 10 zł miesięcznie od osoby, natomiast w sposób niesegregowany - 15 zł. - Jeżeli chodzi o firmy, to odpady odbierane będą na poprzednich zasadach, czyli przedsiębiorca sam wybiera i podpisuje umowę z operatorem, który będzie obsługiwał jego firmę w zakresie odbioru odpadów komunalnych – dodaje Z. Gruca.

 

Niestety, na nasze pytania nie otrzymaliśmy odpowiedzi od gminy Ośno Lubuskie. Jednak na jej stronie internetowej można się zapoznać z nowym harmonogramem wywozu odpadów na terenie gminy.

 

Górzyca: nie ma podziału

Gmina wzięła odpady komunalne z firm we własny system. Pod linkiem http://gorzyca.pl/odpady/oplaty.pdf znajduje się tabela opłat za kosze dla nieruchomości niezamieszkałych.

 

Rzepin: już po przetargu


Także na terenie gminy Rzepin od 1 lipca funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Firma odpierająca odpady od mieszkańców została wyłoniona w drodze przetargu i od 1 lipca odbiera odpady komunalne. Umowa została podpisana. Większość mieszkańców została wyposażona w pojemniki oraz worki do segregacji odpadów jeszcze przed 1 lipca. Opłata za wywóz odpadów komunalnych zmieszanych wynosi 10 zł od osoby, natomiast za wywóz odpadów zbieranych i przekazywanych w sposób selektywny - 7 zł. - Gmina Rzepin objęła nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi tylko nieruchomości zamieszkałe – dodaje Bartłomiej Kołosza z rzepińskiego magistratu.

 

Słubice: na razie bez zmian

 

W Słubicach opłata zostanie uiszczona na podstawie faktur wraz ze szczegółowym wykazem nieruchomości, których dotyczy, wystawionych na gminę Słubice od firm spełniających warunki do wywozu odpadów komunalnych wpisanych do rejestru działalności regulowanej obsługujących nieruchomości zamieszkałe. Wykazy stanowiące załączniki do faktur posłużą do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych. Gmina przypomina także, że od 1 lipca powstaje dla właścicieli nieruchomości obowiązek zapłaty zadeklarowanej kwoty za odpady komunalne bez dodatkowego wezwania do zapłaty. Opłata winna być wniesiona na konto urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca. Za każdy kolejny miesiąc opłata musi być wniesiona także do końca danego miesiąca. - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności zapraszamy osobiście do Urzędu do pokojów 207 i 213, gdzie można uzyskać wszystkie potrzebne informacje – czytamy na stronie gminy. 8 lipca pojawiła się też na niej informacja, że do momentu rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów komunalnych, śmieci z posesji odbierane będą w takich samych terminach, jak dotychczas.

 

Kostrzyn nad Odrą: PSZOK już czynny

 

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania od Kostrzyna nad Odrą. Jednak na stronie internetowej miasta można zapoznać się z nowymi zasadami gospodarowania odpadami: „(…) W naszym mieście przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygrały Miejskie Zakłady Komunalne Spółka z o.o. W dniu 27 czerwca Miasto Kostrzyn nad Odrą zawarło ze zwycięzcą przetargu umowę, która obowiązuje od 01.07.2013 roku do 31.12.2014r. Umowa obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych tylko z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców. Opłata za odbiór odpadów segregowanych wynosi 10 zł od 1 osoby miesięcznie. Natomiast za odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) zapłacimy 15 zł od osoby miesięcznie. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, pozbywają się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach. Czynny jest również zlokalizowany przy ul. Sportowej (za wytwórnią betonu) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dojazd (dojście) do PSZOK wiedzie drogą gruntową wzdłuż garaży zlokalizowanych obok przejazdu kolejowego. PSZOK świadczy usługi odbioru pochodzących z nieruchomości zamieszkałych odpadów: niebezpiecznych, zielonych, wielkogabarytowych i wszelkich innych poza zmieszanymi. Funkcjonuje w środy od. 10.00 do 18.00 i w soboty od 10.00 do 15.00. Za zdeponowanie w PSZOK odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych nie są pobierane dodatkowe opłaty”.

 

 

(A.P, woj)

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij