II Konferencja Pracodawców w Sulęcinie

Środa 15 listopada 2017

W sali konferencyjnej licznie zebranych przedsiębiorców przywitał Krzysztof Kononowicz, prezes Związku Pracodawców „Przedsiębiorczość” w Sulęcinie. Wśród gości byli m.in.: Robert Paluch – Wicewojewoda Lubuski, Adam Basiński - Starosta Powiatu, Dariusz Ejchart - burmistrz Sulęcina. Wojewoda jak i starosta serdecznie powitali przybyłych. R. Paluch wtrącił nawet osobisty wątek, związany z jego pracą we własnym przedsiębiorstwie, nieco anegdotycznie odniósł się do procesów biurokratycznych w jego karierze zawodowej i życzył mniej stresów, które od zawsze towarzyszą przedsiębiorcom.

Pierwszą referującą była Agata Wdowiak – zastępca dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Szczegółowo przedstawiła typy projektów o jakie mogą ubiegać się m.in. przedsiębiorcy. Doskonale omówiła Regionalny Bon na innowację, który może być udzielony na pokrycie konkretnych usług w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń. Na tworzenie terenów inwestycyjnych podpisano 3 umowy na kwotę 34  351 336 zł.

Jako drugi wystąpił Paweł Klimczak – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Tenże również posługując się środkami audiowizualnymi przedstawił dane statystyczne dotyczące pobytu cudzoziemców w Polsce. Szczegółowo przybliżył kwestie zatrudnienia obcokrajowców, zezwoleń na pracę, wiz i zezwoleń na pobyt. Obywatele Armenii, BiałorusiGruzjiMołdawiiRosjiUkrainy  mogą pracować w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w PUP. W roku ubiegłym 96% dotyczyło to Ukraińców. Na drugiej pozycji byli Białorusini. W lubuskim tych pierwszych było rok temu zarejestrowanych 36 tysięcy. Omówił aktualne przepisy oraz o mających wejść w życie od 2018 r. (zezwolenia na prace sezonową). Zgodnie z dyrektywami UE przedstawił projekty zmian ustawy o cudzoziemcach. Dyskusja po wystąpieniu była nieco burzliwa, bowiem wielu pracodawców zatrudnia bądź chce zatrudnić cudzoziemców, ale barierą są niektóre przepisy. Kontrowersje wzbudził zamiar wprowadzenia limitów ilościowych.

Przerywnikiem w konferencji było wręczenie statuetek dla najlepszych przedsiębiorców w ramach konkursu Firma Roku pod medialnym patronatem Przekroju Lokalnego. Kapituła oparła się na danych statystycznych wg odpowiedniego klucza.

I miejsce przypadło firmie MOLEX Sp. z o. o z Sulęcina, II – STAHL-MONT Sp. z o o., III – PREFABET Krzeszyce Sp. z o. o. Statuetki i dyplomy wręczali: wicewojewoda, starosta i prezes ZPP. W tym roku zrezygnowano z wręczania aktów nominacji dla firm.

Wręczona została, w formie statuetki i dyplomu, nagroda specjalna dla sulęcińskiej firmy STYL CERAMIKA Sp. z o. o. Uznano ją za przyjazną lokalnemu społeczeństwu. – Wyłonienie najlepszych firm w powiecie w konkursie Firma Roku jest nie tylko promocją, ale uznaniem dla ich wkładu w rozwój, także rozwój lokalnej społeczności – podkreślił w Adam Piotrowski, redaktor naczelny Przekroju.

W dalszej części konferencji wystąpiła Olga Siergiejewna Timkina, zastępca dyrektora białoruskiej firmy LDT „Bisiness Free Style” z Mińska. Zwięźle przedstawiła problemy prawne, bariery przepisów i oczekiwania z jakimi wiążą nadzieje chętni Białorusini do pracy w Polsce. Jej firma zajmuje się kierowaniem do pracy za granicą.  

Kolejnym referującym była Irena Szarek – dyrektor 1 Oddziału Banku Zachodniego WBK w Sulęcinie. Przedstawiła konkretne propozycje kredytowe dla przedsiębiorców oferowane przez jej bank. Uzupełniła to krótkim filmem nt. BZWBK.

Ostatnim referentem była Kamila Szwajkowska – koordynator ds. funduszy unijnych Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp. Przedstawiła możliwość realizacji Lubuskich Bonów Szkoleniowych, które są szansą dla przedsiębiorców i pracowników subregionu gorzowskiego. Celem Projektu Lubuskie Bony Szkoleniowe jest wzrost konkurencyjności lubuskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Projekt obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. Pełna ich oferta, obejmuje: usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning), usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching) i usługi jednorazowe (egzamin).

Zwieńczeniem konferencji był koncert w wykonaniu zielonogórskich filharmoników prezentujących w tercecie muzyką klasyczną. Spotkanie samo w sobie było interesujące z uwagi na dobór referatów jak formy ich prezentacji.

Tekst i fot. Lech Malinowski

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij