Inwestycyjny boom gminy w nowym roku

Środa 17 stycznia 2018

Rok 2018 będzie rekordowym rokiem w historii gminy Sulęcin. Dzięki wysiłkom burmistrza i pracowników magistratu gminie udało się pozyskać ponad 22 mln zł z programów finansowych Unii Europejskiej na inwestycje i rozwój gminy.

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki na 2018 rok wyniosą 102 mln zł. Jeszcze nigdy w historii gminy Sulęcin wydatki nie osiągnęły tak wysokiego poziomu. Prawie 40% środków z tej puli (tj. ok. 40 mln zł) zostanie przeznaczonych na inwestycje, z których największą będzie rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To nie koniec inwestycji mających wpłynąć na ochronę środowiska. W 2018 r. rozpoczęty zostanie program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontynuowane będą również inwestycje rozpoczęte w poprzednich latach, w tym rewitalizacja parku, termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrów, uruchomienie e-usług dla mieszkańców w ramach projektu „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo”. Ponad 2,5 mln zł zaplanowano na modernizację oraz remonty dróg i chodników na terenie całej gminy. W tym roku udało się również wygospodarować środki w wysokości 200 tys. zł na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na termomodernizację budynków komunalnych. Planowane jest także rozpoczęcie nowych inwestycji np. budowa targowiska miejskiego, adaptacja obiektu handlowo-usługowego na świetlicę wiejską w m. Rychlik, a także duża inwestycja realizowana w partnerstwie z Miastem Friedland, czyli rewitalizacja obiektów na Winnej Górze.

Oprócz tego zrealizowane zostaną zadania, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok, tj. wykonanie dokumentacji technicznej obiektu sportowo-rekreacyjnego pływalni krytej, II etap odbudowy kąpieliska przy Winnej Górze, remont świetlicy w Grochowie, modernizacja parkingów na osiedlu mieszkaniowym w Żubrowie i budowa chodników w miejscowości oraz remont drogi gminnej w Wędrzynie oraz budowa nowych miejsc parkingowych.

Na terenie należącym do Sulęcińskiej Podstrefy Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie duży zakład produkcyjny z branży meblarskiej. Pozyskanie nowego dużego inwestora, to jedna z obietnic wyborczych burmistrza Dariusza Ejcharta. Gmina jest również na finiszu rozmów z Funduszem Municypalnym FIZ AN zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., dzięki czemu już pod koniec roku 2018 w Sulęcinie rozpocznie się budowa pierwszego budynku wielorodzinnego w ramach zawartej umowy partnerskiej. Docelowo miasto wzbogaci się o 3 nowe bloki, w jednym z nich zostanie uruchomiony oddział żłobkowy. Plany na rozpoczynający się właśnie rok 2018 magistrat ma ambitne. Przed burmistrzem i urzędnikami rok wytężonej pracy pod znakiem inwestycji.

Red.

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij