Ratujemy się współpracą z samorządami

Środa 21 czerwca 2017

Komisarz Fabian Rogala, jest Komendantem Powiatowym Policji w Sulęcinie. Został wyznaczony na to stanowisko służbowe przez zwierzchnika wojewódzkiego w marcu 2016 roku. Wcześniej pracował w Komendzie Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Młody wiekiem i stopniem. Staż w policji 23 lata. Wyznaczenia funkcjonariusza na tak odpowiedzialne stanowisko jest zarówno zaufaniem jak i otwarciem ścieżki awansu.

Zbliżają się wakacje, napływ turystów w miejsca wypoczynkowe, Festiwal Michaliny Wisłockiej w Lubniewicach, Dni Sulęcina i wiele innych imprez masowych, to wszystko chyba wpływa na zwiększenie obciążenia i zaangażowania policji?

- Oczywiście, że tak. Zwiększa się ilość służby w wymiarze czasowym. Zwiększa się również ilość osób, których bezpieczeństwa musimy strzec. Na pewno wspomniane Lubniewice będą po szczególną nasza uwagą. Uruchomimy tam posterunek stały, z pełną 5 osobową obsadą etatową dopiero w październiku. Nie będzie on całodobowy. Cyklicznie, jak co roku, uruchamiamy tam od 1 czerwca do końca września posterunek sezonowy. Jest to posterunek wodny strzegący bezpieczeństwa na jeziorach. W okresie festiwalu skierujemy tam również dodatkowe patrole. Forma prewencyjna jest zasadna. Nasza komenda posiada dwie łodzie, jedną na stałe zwodowaną nad jeziorem Lubiąż, druga jest mobilna, przewożona na wózku i jest typem pontonu, który możemy zwodować niemal w każdym miejscu w sytuacji wystąpienia zagrożeń.

Komenda Powiatowa Policji to firma, gdzie naturalna jest rotacja czasowa funkcjonariuszy z różnych przyczyn. Czy odczuwa się niedobór kadrowy?

- Urlopy, kursy, oddelegowania czy przypadki losowe są oczywiste. Jednak nie jest najgorzej w porównaniu do innych jednostek garnizonu lubuskiego. Wakaty sięgają 5 procent. Teren powiatu sulęcińskiego jest bardzo rozległy i mając 77 funkcjonariuszy, muszę czasami mówiąc kolokwialnie kombinować, aby newralgiczne miejsca zabezpieczyć. Ratujemy się współpracą z samorządami. Mają one możliwość wsparcia nas finansowo w zakresie ponadnormatywnych służb. Wówczas policjanci mając wolne od służby przychodzą dobrowolnie aby pełnić dodatkowo płatną służbę. W tym roku podpiszemy umowy z samorządami w Lubniewicach, Słońsku. Z Sulęcinem już takową mamy podpisaną. To pozwoli na wystawienie dodatkowych patroli.

A inna forma wspomagania przez samorządy?

- Na rok bieżący mam gwarancję współfinansowania zakupu 3 radiowozów. Gmina Lubniewice wzięła na siebie ciężar wyposażenia mającego tam powstać posterunku. Samorząd dołoży 50% do zakupu samochodu terenowego, niezbędnego w pracy tamtejszej jednostki. Będzie on również przeznaczony do obsługi mobilnej wspomnianej łodzi pontonowej.

Ile jest zatrudnionych funkcjonariuszek?

- Jest ich 8 i są we wszystkich wydziałach. W wydziale ruchu drogowego jest ich  3. Kobiety na drodze łagodzą obyczaje.

Samochody są eksploatowane niemalże na okrągło. Awarie też mogą mieć miejsce. Jakieś plany...?

- O pomocy samorządów wspomniałem. Duże nadzieje pokładam w programie modernizacji policji, który ruszył w tym roku. Na przestrzeni najbliższych lat zakupy sprzętu transportowego będą miały miejsce. Bolączką jest brak radiowozów z przedziałem dla osób zatrzymanych.

Jest opracowana mapa zagrożeń na szczeblu województwa. Jaka jest pozycja powiatu?

- Na dzień obecny utrzymujemy się na poziomie 45% potwierdzenia zgłoszeń, powyżej średniej wojewódzkiej i średniej krajowej. Specyfika położenia naszego powiatu dodatkowo nas obciąża. Mamy autostradę A2, drogi krajowe 22, 92. Główny ruch tranzytowy ciężarówek odbywa się nie autostradą, która jest płatna, ale drogą krajową. Mamy bardzo duże parkingi Pniów, Boczów. W weekendy stoją tam setki pojazdów. To stwarza zagrożenia różnego typu, nawet kryminalnego. Jesteśmy jednak od tego aby w porę interweniować i profilaktycznie działać.

Dziękuję.

Pytania zadawał Lech Malinowski

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij