Specjalny Ośrodek w Sulęcinie świętował 50 urodziny

Poniedziałek 20 listopada 2017

Obchody Złotego Jubileuszu sulęcińskiego SOSW pod hasłem „Razem tworzymy lepszy świat! rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji społeczności szkolnej i byłych pracowników. Nabożeństwo w kościele p.w. św. Mikołaja w Sulęcinie celebrował proboszcz Parafii, ks. kan. Piotr Mazurek, a chór parafialny ARKA wzbogacił pięknym śpiewem.

W sali widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbywały się dalsze uroczystości zgromadzili się znamienici goście, tj. przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, dyrektorzy placówek oświatowych i administracji publicznej oraz uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły, obecni i emerytowani. Zaproszenie na Jubileusz przyjęli:

Małgorzata Łukiewska - dyrektor Gabinetu Zarządu Urzędu Marszałkowskiego, z ramienia Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak;

Agnieszka Kraska i Sylwia Czujko-Bury z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, z ramienia Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka;

Iwona Gruca–Koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów z ramienia Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy;

Tomasz Prozorowicz – Wicestarosta Sulęciński

Dariusz Ejchart –Burmistrz Sulęcina

Iwona Walczak – zastępca Burmistrza Sulęcina

Agnieszka Sławiak – członek Zarządu Powiatu Sulęcińskiego, Kierownik WTZ w Sulęcinie

Barbara Basińska – Konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.,

Marta Szachniewicz – Przewodnicząca Rady Rodziców SOSW w Sulęcinie

Joanna Różańska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie

Natalia Wójcik – Dyrektor Domu Dziecka w Sulęcinie

st. kpt. Waldemar Konieczny – Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie

Alina Konopko-Żelechowska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tursku

Andrzej Żelechowski – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie

Maciej Tonder – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie

Eugeniusz Sembratowicz – Prezes Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Postomia” Sulęcin-Kołczyn

Zbigniew Dauksza – przewodniczący ZNP

Aleksandra Jasicka – Dyrektor I LO w Sulęcinie

Witold Butkiewicz – Wicedyrektor ZSLiZ w Sulęcinie

Ewa Janicka – Dyrektor Przedszkola nr 2 w Sulęcinie

Izabela Hutyra – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie

Sławomir Słonik – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

Emil Błaszkowski – Dyrektor ZSS nr 14 w Gorzowie Wlkp.

Bożena Iwaśków – Dyrektor Przedszkola w Torzymiu

Teresa Mazur – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzemesznie Lubuskim

Honory gospodarza uroczystości pełniła dyrektor SOSW pani Danuta Malinowska, która we wspomnieniach przybliżyła zebranym rys historyczny oraz przyjęła życzenia, kwiaty i prezenty od zaproszonych gości. Listami gratulacyjnymi i kwiatami podziękowała byłym dyrektorom placówki za zaangażowanie, trud i pracę włożoną w rozwój Ośrodka. Zaprezentowano gościom pokazy multimedialne o tym, jak było, jest i będzie. Oprawę uroczystości w postaci występów artystycznych zapewnili niezawodni uczniowie szkoły. Gościom dedykowali wspaniały, radosny i wzruszający koncert, na który składał się taniec hip-hop „Low”, instrumentalny utwór Johanna Straussa „Polka Tritsch–Tratsch”, taniec „Ptaki” do piosenki G. Turnaua. Zwieńczeniem Jubileuszu był piętrowy tort oraz urodzinowe „Sto lat” zagrane przez uczniów na bum-bum rurkach i odśpiewane przez wszystkich gości.

Funkcję Dyrektora Placówki w ciągu 50 lat jej istnienia pełnili:

Józef Biliński (1967-1969)

Józef Szober (1969-1978)

Anna Papińska (1978-1980)

Helena Strasz (1980-1985)

Krystyna Niedopytała (1985-1990)

Irena Konopska (1990-1999)

Stefan Niedopytała (1999-2004)

Danuta Malinowska ( 2004-2007)

Małgorzata Góra (2007)

Arkadiusz Kałużny (2007-2008)

Aneta Michalska (2008-2009)

Małgorzata Góra (2009)

Krystyna Tylczyńska (2009-2013)

Danuta Malinowska (obecnie - od kwietnia 2014 r.)

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości gości zaproszono do sali kameralnej na urodzinowy tort i poczęstunek oraz wspólne kuluarowe rozmowy - wspomnienia przy wystawie fotograficznej.

Piątkowe obchody Jubileuszu zwieńczył wielki Bal Jubileuszowy, który odbył się w Ośrodku KORMORAN w Sulęcinie.

Anna Szemitko

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij