Chrońmy seniorów!

Środa 23 maja 2018

W związku z wieloma odnotowanymi w Powiecie Sulęcińskim przypadkami nagannych praktyk rynkowych wobec konsumentów seniorów, zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o wsparcie działań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sulęcinie przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom!

Ochrona osób starszych jest poważnym wyzwaniem dla organów i instytucji tworzących system ochrony konsumenckiej w Polsce. Z racji cech fizycznych (gorszy wzrok i słuch, spowolnione reakcje) i charakteru (dobre wychowanie, wiara w ludzi) ta grupa społeczna jest w szczególny sposób narażona na nieuczciwe praktyki rynkowe. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje tę sytuację, prowadząc działalność na pograniczu prawa, naganną etycznie lub wręcz przestępczą.

Istotnym problemem jest w szczególności sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa – podczas pokazów, prezentacji, wykładów, pielgrzymek, wycieczek, pobytów w sanatoriach seniorzy są poddawani zaawansowanym metodom marketingowym, którym trudno się oprzeć. W rezultacie nabywają rzeczy wątpliwej jakości i skuteczności, zazwyczaj za cenę znacznie odbiegającą od ich obiektywnej wartości rynkowej, często zaciągając na ten cel wieloletnie zobowiązania kredytowe.

Nie w każdym przypadku prawo daje możliwość wycofania się z takiej umowy. Nie zawsze konsumenci są w stanie zareagować prawidłowo i odpowiednio szybko. Dlatego w procesie ochrony konsumentów kluczowa jest prewencja i wrażliwość wielu podmiotów.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy udostępnianiu sali na wydarzenia, które mogą mieć charakter handlowy. Często wystarczy poprosić organizatora o dodatkowe informacje lub sprawdzić w internecie, czym zajmuje się osoba/spółka organizująca pokaz i czy są na jej temat negatywne opinie. W razie wątpliwości oczywiście można skontaktować się z rzecznikiem konsumentów.

Niezależnie od powyższego będę również wdzięczna za sygnały o stosowaniu opisanych praktyk podczas już zorganizowanych pokazów. Pozwoli to na podjęcie szybkich działań dla ochrony potencjalnych ofiar niedozwolonych manipulacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z tą sprawą, proszę  o kontakt pod nr (95) 755 5243, wew. 93 (od środy do piątku w godz. 11.00-13.00), e-mail: rzecznikkonsumentow@powiatsulecinski.pl

Agnieszka Bartosik-Rzyczkowska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij