POWTÓRNE WYKORZYSTANIE – to Nasze zadanie!

Środa 11 lipca 2018

Celem zadań edukacyjnych prowadzonych przez CZG-12 jest ukształtowanie w mieszkańcach nawyku selektywnej zbiórki odpadów, wyuczenie właściwego postępowania z odpadami poprzez selektywną zbiórkę surowców wtórnych w akcji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”, promowanie, rozpowszechnianie i wdrażanie zachowań proekologicznych poprzez różne inicjatywy i przedsięwzięcia szkolne.

Co roku przeprowadzamy cykl spotkań w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych tzw. EKO LEKCJE obejmujące edukacją ekologiczną ok. 800 dzieci  z terenu Związku. Podczas zajęć wykonywane są  ćwiczenia mające na celu podniesienie świadomości o segregacji odpadów i zagrożeń wynikających z ich niewłaściwego zagospodarowywania. Czynnie uczestniczymy też w plenerowych wydarzeniach gminnych i organizowanych przez placówki oświatowe. Podczas spotkań z mieszkańcami przypominamy, że odpady możemy bezpłatnie oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przybliżamy działalność Związku i  procesu technologicznego związanego z przygotowaniem do sprzedaży surowców wtórnych.

Co roku prowadzimy akcję edukacyjno-konkursową skierowaną do placówek oświatowych pn. „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. Akcja polega na zbiórce surowców wtórnych w placówkach oświatowych różnego szczebla nauczania. Tegoroczna edycja była już XXI i obejmowała selektywną zbiórkę makulatury z podziałem na karton i gazety, butelek z tworzywa sztucznego PET, kartoników po sokach i mleku, baterii, puszek aluminiowych, płyt CD oraz telefonów. Podczas akcji 48 placówek oświatowych zabrało:

- 127 256 kg  kartonu

- 17 752  plastikowych butelek po napojach typu PET

- 5 126 kg baterii

- 1094 kg kartoników po sokach i mleku

- 44 kg puszek aluminiowych

- 71 kg płyt DVD/CD

- 8 kg zużytych telefonów komórkowych

 

„Powtórne wykorzystanie – to Nasze zadanie!” - pod takim hasłem Celowy Związek Gmin CZG-12 przeprowadził podsumowanie akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” obejmującej zbiórkę surowców w roku szkolnym 2017/2018.  14 czerwca br. przy Pałacu w Gliśnie zgromadziło się ponad 600 osób by wspólnie mówić o recyklingu, segregacji odpadów i upcyklingu - czyli o ponownym wykorzystaniu odpadów w codziennym życiu. Podczas Pikniku nie zabrakło instytucji i podmiotów związanych z ochroną środowiska. Swoje stoiska zaprezentowali: Park Narodowy „Ujście Warty”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Technikum Leśne ze Starościna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ENERIS Surowce S.A.,  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Bobowicka, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych z Sulęcina oraz Chorągiew Ziemi Lubuskiej– 3 DSH RED 1 ONE im. Cichociemnych z Sulęcina. Szereg atrakcji i stoisk edukacyjnych zapewniła grupa wspaniałych ludzi z Fundacji Ekologicznej ARKA. Dzieci mogły wziąć udział także w warsztatach plastycznych przygotowanych przez pracowników Celowego Związku Gmin CZG-12,  pracownię  Dworzec Tworzec z Międzyrzecza, a nawet same wykonać papier ze zużytych kartoników po sokach na stoisku ART-PAPIER. Swoją wiedzę na temat segregacji można było sprawdzić na ściance celnościowej ENERIS Surowce S.A. oraz w zadaniach i quizach.

Czy trzeba mówić o segregacji odpadów – oczywiście! Mówiąc o odpadach poruszamy szereg problemów związanych z ochroną środowiska – to czy będziemy właściwie postępować z odpadami ma znaczenie dla otaczającej przyrody, zwierząt i dla nas samych. To od Nas zależy w jakim świecie będziemy żyć i jakkolwiek nie nazwiemy tego co wytwarzamy – śmieci, odpadki – musimy pamiętać, że to z naszej winy one powstają. Segregacja odpadów do kolorowych pojemników pozwala odzyskać ponad 90 % opakowań, jednak wciąż za mało odzyskujemy. Opakowania w naszych gospodarstwach domowych stanowią do 40 % wszystkich odpadów – te opakowania to cenne surowce wtórne, ale to OD NAS ZALEŻY CZY DAMY IM DRUGIE ŻYCIE! Dlatego POWTÓRNE WYKORZYSTANIE – to Nasze zadanie!

Laureatami XXI edycji akcji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” zostały: Przedszkole Gminne w Bledzewie Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi i w Osiecku, Szkoła Podstawowa w Templewie, Szkoła Podstawowa im. Kresowian w Czarnowie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu. Dodatkowe nagrody rzeczowe za aktywną zbiórkę opakowań po płynnej żywności i płyt CD/DVD otrzymały Przedszkole nr 2 w Dębnie i Szkoła Podstawowa w Torzymiu.

Oprócz nagród finansowych SUPER ZBIERACZE zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w postaci laptopów, a każda z nagrodzonych placówek otrzymała zestaw koszy do segregacji odpadów w szkole/przedszkolu ! Gratulujemy Laureatom, uczniom, pedagogom, nauczycielom i Dyrekcji za zaangażowanie w zbiórce surowców wtórnych i prowadzoną edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach! Impreza nie odbyłaby się bez wsparcia wielu firm i instytucji. Celowy Związek Gmin CZG-12 dziękuje za wsparcie:

Katarzyna Radej

Fot. CZG 12

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij